Profil Yayasan Ma’had Al Istiqlal

Yayasan Ma’had Al Istiqlal berlatar keislaman, bergerak dalam pendidikan formal berciri khas agama Islam pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Raudatul athfal (RA); Pendidikan Dasar Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Pendidikan Madarasah Tsanawiyah (Mts.).

Selain itu membina pendidikan kegamaan Islam mencakup : Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ), Madrasah Diniah (Awaliah, Ula dan Aliyah), serta Maj’lis Ta’klim.

Pengurus Yayasan Ma’had Al Istiqlal Karawang:

 • Pembina: Prof. Dr. H. Choirul Fuad Yusuf, MA

 • Ketua: Prof. Dr. Hj. Nurhattati Fuad, M.Pd.

 • Sekertaris : Mirzal Hakim, SM, MM.

 • Pengawas: Raihan Syarief, S. Sos.

 • Litbang: Dr. Nazia Nuril Fuadia, M.Psi. & Dr. Ahmad Jauhari HR., M.Pd.

 • Kepala Tata Usaha: Imel Nurlaelah, S.Pd

 • Kepala Raudhatul Athfal (RA): Anisah S.Kom.I

 • Kepala Madrasah Ibtidaiyyah (MI) : Darul Amin, S.Pd.I

 • Kepala Madrasah Tsanawiyyah (MTs.): Burhanul Atqhia, S.Pd.I

Visi:

Menjadi penyelengara pendidikan yang unggul dalam pengetahuan dan akhlak mulia

Misi:
 1. Memberikan layanan pendidikan terbaik
 2. Mewujudkan guru profesional
 3. Menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai
 4. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang bermutu
 5. Menciptakan lingkungan pendidikan kondusif dan dinamis
 6. Mengembangkan jejaring dalam penyelenggaraan pendidikan
 7. Melakukan pemberdayaan masyarakat
 8. Mengembangkan literasi keagamaan