Sambutan Kepala MI Yayasan Mahad Al Istiqlal Karawang

By Irfan 20 Mar 2020, 11:56:39 WIB

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh, 

Rasa bahagia Seraya Memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT Tuhan semesta alam yang memberikan rahmat-Nya sehingga website ini dapat terbangun. Website yang sedang anda saksikan ini, merupakan sebuah karya yang mencoba memberikan gambaran kepada pembaca yang budiman untuk mengetahui perjalanan sebuah madrasah dari kondisi yang awalnya disangkakan bangunan yang didirikan bukan untuk madarasah dan nyaris kurang diminati  masyarakat sampai insya Allah sekarang menjadi madrasah pilihan masyarakat. 

Perjalanan sebuah lembaga pendidikan untuk menuju puncak kejayaannya tidak terlepas dari usaha keras Yayasan guru, karyawan, orang tua dan pimpinan sekolah.

Demikian pula MI Al-Istiqlal Karawang dimulai dari star awal th 2014 dimana tidak jauh dari Madrasah kami berdiri juga sekolah SD Negeri menapaki perjalanannya kami berupaya melakukan . usaha yang terbaik tentunya tidak sekedar berjalan di tempat, tetapi diperlukan langkah-langkah untuk berani berinisiatif dan melakukan berbagai inovasi serta menanggung segala resiko pembaharuan tersebut sehingga dapat diterima dan Menjadi pilihan masyarakat . Akhirnya kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua yang mendukung terbitnya website ini.

Wassalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

 

Ttd
Kepala Sekolah MI
Wahyudi, S.Psi.I,M.Pd